БЕЗ ВЛЕЗНИ ПРОВИЗИИ до крај на јануари 2022

Подгответе се за вложување БЕЗ ВЛЕЗНИ ПРОВИЗИИ.

Ги известуваме сите наши постоечки и нови вложувачи кои ќе извршат еднократни уплати или ќе склучат програмиран план со дефиниран износ – Тип 1 за уплати во отворените инвестициски фондови Генерали БРИК, Генерали Нова ЕУ, Генерали Топ Брендови, Генерали Глобал Растечки Пазари и Генерали Југоисточна Европа во периодот од 00:00:01 часот на 09.12.2021 до 23:59:59 часот на 31.01.2022 дека се ослободуваат од плаќање на влезен надоместок.

Инвестициски фондови за вас.

Генерали Инвестментс