Известување за промена на веб страна

Почитувани, Ве известуваме дека од 16.09.2019 година е извршена промена на нашата веб страна. Наместо претходната – www.kdfondovi.mk отсега  официјална веб страна на нашето Друштво ќе биде следнава:  https://www.generali-investments.mk/.

Почитувани,

Ве известуваме дека од 16.09.2019 година е извршена промена на нашата веб страна. Наместо претходната – www.kdfondovi.mk отсега  официјална веб страна на нашето Друштво ќе биде следнава:  https://www.generali-investments.mk/.