Известување за промена на сметки за уплата

Ве известуваме дека согласно извршеното спојување на отворените инвестициски фондови ГЕНЕРАЛИ Југоисточна Европа, Генерали Глобал Растечки Пазари и Генерали Кеш Фонд, кон отворените инвестициски фондови ГЕНЕРАЛИ Нова ЕУ, Генерали БРИК и Генерали Кеш Депозит, старите сметки се веќе неактивни и во иднина потребно е сите уплати да се вршат на следниве трансакциски сметки:

Генерали НОВА ЕУ (за Генерали Југоисточна Европа): 210-0636457807-67

Генерали БРИК (за Генерали Глобал Растечки Пазари) : 210-0636457804-76

Генерали Кеш Депозит (за Генерали Кеш Фонд) : 210-0636457806-70

 

Друштво за управување со инвестициски

фондови ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје,

бул. Партизански одреди бр.14А/1-2, 1000 Скопје