Имајте преглед на Вашето портфолио 24 часа на ден, 365 дена во годината.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Што Ви овозможува апликацијата на
Генерали Инвестментс?

ПРЕГЛЕД НА ВАШИТЕ ИНВЕСТИЦИИ!

Со регистрација на мобилната апликација, инвеститорите на Генерали Инвестментс добиваат увид во тековниот статус на нивните инвестиции и нивната профитабилност, како и едноставни инструкции за уплата во своите планови. Бесплатната апликација на Генерали Инвестментс им овозможува на сите, вклучително и на оние кои не се инвеститори, да го следат движењето на цените на фондовите со кои управува Генерали Инвестментс АД Скопје, нивната профитабилност, како и да ги прочитаат најновите известувања. Преку апликацијата, можете брзо и лесно да не пронајдете и да ги исконтактирате нашите финансиски советници.

Превземете ја БЕСПЛАТНАТА апликација

Како да се најавите на апликацијата на
Генерали Инвестментс?

ЕДНОСТАВНО и ЛЕСНО!

Инвеститорите на Generali Investments можат да се најават на мобилната апликација со своето корисничко име и лозинка или да создадат профил преку процесот на регистрација. Внесувањето може да го обезбедите со ПИН-код или со употреба на биометриски податоци.