Програмиран план е вистински избор доколку сакате:

Да ја зголемите вредноста на вашите средства на долг рок со инвестирање во фондови.

Сами да ги креирате вашите месечни уплати.

Предности на програмиран план

Износот го одредувате сами

Минималниот износ е 500 МКД

Најевтин начин на штедење преку инвестирање во фондови

Можност за рефундирање на влезен надоместок,  а излезен надоместок не се наплатува

*Излезен надоместок се наплатува единствено доколку ги повлечете средствата од Програмиран план тип 2 пред исполнување на планот и тоа од 1 до 5 година (5%), односно од 5 до 10 година(2,5%)

Понизок ризик

Преку месечни уплати, се намалува ризикот од инвестирање на пазарот на капитал во несоодветен момент

Можност за паузирање

Можност за привремено паузирање на месечните уплати или зголемување / намалување на износот на уплати

Диверзификација на портфолиото

За диверзификација на вашето портфолио и зголемување на неговата долгорочна стабилност, вашите средства се вложуваат во повеќе видови на финансиски инструменти

Едноставен начин на плаќање

Плаќањата се вршат автоматски преку траен налог, затоа нема простор за грижи

Пристап до вашите средства

Можете да ги повлечете вашите заштеди (целосно или делумно) во секое време

Започнете со штедење денес

Пресметајте колкав износ е потребно да вложите за да ја постигнете вашата финансиска цел

Изберете го вашиот програмиран план

Детско вложување

Минимален износ на месечна уплата:500 МКД
Влезна провизија: 0% – 5%
Излезна провизија: нема
 • Препорачан временски период
 • <18 години
 • Очекуван
  годишен
  принос
 • 7 %

Златна доба

Минимален износ на месечна уплата: 500 МКД
Влезна провизија: 0% – 5%
Излезна провизија: нема
 • Препорачан временски период
 • 15+ години
 • Очекуван
  годишен
  принос
 • 7 %

Мои соништа

Минимален износ на месечна уплата: 500 МКД
Влезна провизија: 0% – 5%
Излезна провизија: нема
 • Препорачан временски период
 • Избери период
 • Очекуван
  годишен
  принос
 • Избери принос

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.