БЕЗ ВЛЕЗНИ ПРОВИЗИИ до крај на декември 2022

Бесплатно советување

БЕЗ ВЛЕЗНИ ПРОВИЗИИ до крај на декември 2022

Бесплатно советување

Алатки

што ќе ви дадат подобра претстава за вложувањето во фондови

Инвестициски калкулатор

Проверете колкав е приносот од вложување во инвестициски фондови

Тип на инвеститор

Проверете каков тип на инвеститор сте

Споредба на фондови

Изберете најмалку два фондови и споредете ги меѓусебно

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.