Алатки

што ќе ви дадат подобра претстава за вложувањето во фондови

Инвестициски калкулатор

Проверете колкав е приносот од вложување во инвестициски фондови

Тип на инвеститор

Проверете каков тип на инвеститор сте

Споредба на фондови

Изберете најмалку два фондови и споредете ги меѓусебно

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.