ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНИТЕ СЛУЧУВАЊА

Влијание на коронавирусот врз пазарите на капитал

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.

НЕ ПРОПУШТАЈТЕ

БЕЗ ВЛЕЗНИ ПРОВИЗИИ

Само до крајот на октомври! *

x