ИНВЕСТИРАЈТЕ БЕЗ ВЛЕЗНИ ПРОВИЗИИ

само до крај на октомври*

* Инвеститорите кои веќе имаат средства кај нас и новите инвеститори кои ќе пристапат во фондовите со кои управува нашето Друштво, за сите еднократни и програмирани уплати (од секој нов склучен програмиран план – тип 1), кои ќе бидат извршени во периодот од 01.09.2020 до 31.10.2020 најкасно до 00:00 часот, ќе бидат ослободени од влезна провизија која е пропишана во проспектите на фондовите и на веб страната www.generali-investments.mk.

Сакате да добивате БЕСПЛАТНИ е-новости со совети за вложување?

Пријавете се за нашите е-новости и збогатете го вашето знаење за вложувањето во инвестициски фондови.

x