ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНИТЕ СЛУЧУВАЊА

Влијание на коронавирусот врз пазарите на капитал

ИНВЕСТИЦИСКИ ДЕПОЗИТ

Вложувај Балансирано со Стопанска Банка а.д. Битола и Генерали Инвестментс АД Скопје!

Следејќи ги динамичните финансиски трендови со цел да ги интегрираме сигурноста и инвестициите, за прв пат на пазарот креиравме нов комбиниран производ Инвестициски депозит.

Во услови кога финансискиот пазар се соочува со  намалување на каматните стапки на депозитите, овој производ претставува комбинација од орочен депозит и фонд и нуди единствена, премиум каматна стапка.

Опис на производот

Каматна стапка: 3,5%  (МКД) ; 2,4% (ЕУР)

Минимален задолжителен влог: 6.000 денари

Максимален износ: 10.000 еур во денарска противвредност

Карактеристики: Половина од средствата се орочуваат во банка како депозит, а со другата половина се купуваат удели во Генерали Топ Брендови.

Рок на орочување: 36 месеци

Тип на каматна стапка: Фиксна

Исплата на камата: годишно, по 12 месеци од датумот на влогот

Комбинација од фонд и животно осигурување

Генерали Инвестментс го поврза инвестирањето во фондови со сигурноста на животното осигурување на Винер живот и Кроација живот. Создадовме нова можност за заштита на семејството. Веруваме во подобра иднина преку животна заштита.

Зошто токму овој производ?

  • Инвестирањето во акциски фонд без влезна провизија
  • Животно осигурување и инвестиција за Вас и Вашето семејство
  • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
  • Станувате индиректни акционери во странски познати компании
  • Професионално управување со средствата на фондот
  • Диверзификација на портфолиото по земји, валути, инструменти
  • Автоматско реинвестирање на добивката

Покрај тоа што овој производ ви овозможува да  ја обезбедите вашата иднина, дополнително ви нуди и поголем профит. Со цел да ги пресретнеме вашите потреби и желби, а во зависност од вашиот профил на вложувач ви нудиме избор помеѓу два производи – ДИНАМИЧЕН и БАЛАНСИРАН.

                                                                                                                                  Генерали инвестментс, вашиот животен партнер

 Динамичен производ

За динамичните вложувачи, заедно со Винер Лајф  и Уника Лајф креиравме одлична комбинација од животно осигурување и инвестирање во  Генерали Топ Брендови. Ви нудиме можност сами да одлучите за распределба на средствата во осигурувањето и инвестирањето во акции во светски реномирани компании.

 Балансиран производ

За балансираните вложувачи вистинскиот избор е Гарант Инвест – инвестициско осигурување на живот во соработка со Кроациа осигурување-Живот. Производот е наменет за оние кои се подготвени да прифатат распределба на  ризикот преку комбинирано вложување – вложување во Генерали Топ Брендови, со цел остварување на повисок очекуван принос на вложените средства и вложување во осигурување на живот во случај на смрт и доживување со цел обезбедување на гарантирана осигурена сума.

7 ПРАВИЛA ЗА ПАМЕТНО ВЛОЖУВАЊЕ

x